Montag B

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum  
I Sp Böl SH  
II Tec/HWi Lan/Leh TecK  
III De Sce R 17  
IV Eth/Rel Küs/Fri R 13/14  

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum  
I Tec/HWi Lan/Leh TecK  
II Sp Mih SH  
III Ge Böl R 15  
IV Eth/Rel Küs/Fri R 13/14  

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum  
I Eng Sce R 19  
II Ge Böl R 10  
III Ma Lan R 10  
IV Bio (2. HJ) Gro R 1  

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum  
I Geo Poe R 3  
II Eng Sce R 17  
III De Gre R 11  
IV        

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum  
I De Mit R 12  
II Eng G/E Hör/Gre R 12/13  
III Geo Poe R 3  
IV Wir Hör R 12  

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum  
I Mu Sch R 14  
II Eng G/E Hör/Gre R 12/13  
III De Mit R 21  
IV Geo Poe R 3  

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum  
I Rel Fri R 6  
II Ku Stn R 21  
III Tec/HWi Stn/Leh TecK  
IV Sp Mih SH  

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum  
I Rel Fri R 6  
II Mu Sch R 14  
III Sp Mih SH  
IV Tec/HWi Stn/Leh TecK  

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum  
I Ch E Gro R 1  
II Mat G/E Arn/Mat R 7/8  
III Ges Hör R 13  
IV        

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum  
I Ch E Gro R 1  
II Mat G/E Arn/Mat R 7/8  
III Eth Küs R 6  
IV        

Klasse 10a

Block Fach Lehrer Raum  
I Eth/Rel Küs/Rel R 11/6  
II Geo Els R 3  
III Ma Kle/Arn/Mat R 19/7/8  
IV Ast Kle R 19  

Klasse 10b

Block Fach Lehrer Raum  
I Eth/Rel Küs/Rel R 11/6  
II Bio Hal R 1  
III Ma Kle/Arn/Mat R 19/7/8  
IV        

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum  
I Ma Arn R 7  
II Eth Kür R 20  
III Ch Hal R 1  
IV        

Abwesende Klassen:

Abwesende Lehrer: Mih

Dienstag B

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum  
I Bio Gro R 1  
II Ma Kle R 12  
III A: Ma B: De A: Kle B: Sce R 17  
IV Met Hör R 15  

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum  
I A: De B: Ma A: Gre B: Kle A: R15 B: R 19  
II Eng Gre R 15  
III Frz Zie R 12  
IV Met Hör R 15  

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum  
I Tec/HWi Lan/Leh TecK  
II Sp Mih SH  
III De Gre R 10  
IV        

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum  
I Sp Mit SH  
II Tec/HWi Lan/Leh TecK  
III Ma Doe R 11  
IV Eth Poe R 11  

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum  
I Ma G/E Doe/Mat R 21/8  
II Ch Doe R 1  
III Tec/HWi Stn/Leh TecK  
IV Sp Mih SH  

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum  
I Ma G/E Doe/Mat R 21/8  
II Bio Gro R 11  
III Sp Mih SH  
IV Tec/HWi Stn/Lan TecK  

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum  
I Geo Poe R 11  
II Eng G/E Ueb/Sce R 6/17  
III De Sch R 14  
IV Ch Doe R 1  

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum  
I De Sch R 14  
II Eng G/E Ueb/Sce R 6/17  
III Ph Mat R 19  
IV        

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum  
I A: Eng G/E Hör/Sce R 13/17  
II Eth Kür R 13  
III Bio Gro R 1  
IV Frz Zie R 13  

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum  
I A: Eng G/E Hör/Sce R 13/17  
II Wir Hör R 3  
III Ge Wei R 20  
IV Frz Zie R 13  

Klasse 10a

Block Fach Lehrer Raum  
I Ge Els R 3  
II De Ste R 2  
III Eng Ueb R 2  
IV Ku Ste R 21  

Klasse 10b

Block Fach Lehrer Raum  
I Eng Ueb R 6  
II De Sch R 14  
III Geo Els R 3  
IV Mu Sch R 14  

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum  
I De Wei R 20  
II Ph Mat R 19  
III Ku Ste R 21  
IV Eng Ueb R 20  

Mittwoch B

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum  
I Eng Sce R 17  
II Ku Stn R 21  
III Frz Zie R 13  
IV        

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum  
I Ku Stn R 21  
II Ma Kle R 19  
III Geo Els R 3  
IV        

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum  
I Mu Sch R 14  
II De Gre R 17  
III Ma Lan R 10  
IV Eng Sce R 17  

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum  
I Ph Lan R 19  
II Mu Sch R 14  
III Ma Doe R 11  
IV Ge Poe R 11  

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum  
I Frz Zie R 12  
II Ma G/E Doe/Mat R 12/8  
III Eng G/E Hör/Gre R 12/17  
IV ANw Lan R 19  

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum  
I De Mit R 2  
II Ma G/E Doe/Mat R 12/8  
III Eng G/E Hör/Gre R 12/17  
IV ANw Lan R 19  

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum  
I Mat G/E Doe/Mat R 6/8  
II Eth Küs R 11  
III De Sch R 14  
IV Frz/ANw Zie/Lan R 15/19  

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum  
I Ma G/E Doe/Mat R 6/8  
II Bio Gro R 1  
III Eth Küs R 6  
IV Frz/ANw Ueb/Lan R 6/19  

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum  
I Wir Hör R 15  
II De G/E Mit/Wei R 13/20  
III Geo Poe R 2  
IV Ku Stn R 21  

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum  
I Geo Poe R 11  
II De G/E Mit/Wei R 13/21  
III Bio Gro R 1  
IV Mu Sch R 14  

Klasse 10a

Block Fach Lehrer Raum  
I Bio Gro R 1  
II Frz/MoMe Zie/Lan R 2/9  
III Ma Kle/Arn/Mat R 19/7/8  
IV A: Eng PV B: Ma PV Gre/Arn R 3  

Klasse 10b

Block Fach Lehrer Raum  
I Ge Els R 3  
II Frz/MoMe Ueb/Lan R 6/9  
III Ma Kle/Arn/Mat R 19/7/8  
IV A: Eng PV B: Ma PV Gre/Arn R 3  

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum  
I Ge Wei R 20  
II Ma arn R 7  
III Frz Ueb R 20  
IV        

Donnerstag B

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I A: Sp B: Eng A: Böl B: Sce A: SH B: R 17
II Ge Böl R 13
III De Sce R 17
IV      

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I A: Eng B: Sp A: Gre B: Mih A: R 17 B: SH
II De Gre R 15
III Bio Gro R 2
IV      

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I Eth Küs R 10
II A: Sp B: Eng A: Mit B: Gre A: SH B: R 15
III Frz Zie R 10
IV Rel Sei R 10

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I Bio Gro R 11
II A: Eng B: Sp A: Sce B: Mih A: R 17 B: SH
III De Gre R 11
IV Rel Sei R 10

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I De Mit R 12
II Ge Mit R 12
III Eth/Rel Küs/Spi R 21/15
IV Frz Zie R 12

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Frz Zie R 21
II Ph Mat R 8
III Eth/Rel Küs/Spi R 21/15
IV      

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I A: Eng G/E Ueb/Sce R 6/14
II Bio Gro R 1
III Wir Hör R 13
IV      

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I A: Eng G/E Ueb/Sce R 6714
II Geo Els R 3
III De Sch R 14
IV      

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Ma G/E Arn/Mat R 7/8
II Ph G/E Lan/Kle R 11/19
III Tec/HWi Stn/Leh TecK
IV Sp Mih SH

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Ma G/E Arn/Mat R 7/8
II Ph G/E Lan/Kle R 11/19
III Sp Mih SH
IV Tec/HWi Stn/leh TecK

Klasse 10a

Block Fach Lehrer Raum
I Ph Kle R 19
II Wir Hör R 2
III Ch Hal R 1
IV A: Eng Ueb A: R 2

Klasse 10b

Block Fach Lehrer Raum
I Ch Hal R 1
II De Sch R 14
III Ph kle R 19
IV Wir Hör R 3

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Soz Leh R 20
II De Wei R 20
III Eng Ueb R 20
IV      

Freitag B

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I Geo Poe R 3
II Eng Sce R 17
III Ma Kle R 19
IV      

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I Sp Mit SH
II Eng Gre R 15
III De Gre R 15
IV      

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I A: De B. Ma 'A: Gre B: Lan R 10
II Ph Lan R 10
III Geo Poe 'R 3
IV      

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I A: Mat B: De A: Doe B: Gre R 11
II Frz Zie R 11
III Eng Sce R 17
IV      

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I De Mit R 12
II Ph Kle R 19
III Ku Stn R 21
IV      

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Frz Zie R 21
II Ge Böl R 21
III De Mit R 10
IV Wir Hör R 21

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I Ph Kle R19
II Ma G/E Doe/Mat R 6/8
III Ge Böl R 11
IV B: Frz Zie B: R 2

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I Ge Böl R 6
II Ma G/E Doe/Mat R 6/8
III Wir Hör R 6
IV B: Frz Ueb B: R 6

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Hör/Sce R 13/17
II De G/E Mit/Wei R 13/20
III Frz/MoMo Zie/Lan R 13/9
IV Ch G Doe R 1

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Hör/Sce R 13/17
II De G/E Mit/Wei R 13/20
III Frz/MoMe Zie/Lan R 13/9
IV Ch G Doe R 1

Klasse 10a

Block Fach Lehrer Raum
I Tec/HWi Stn/Leh TecK
II Sp Mih SH
III De Ste R 2
IV A: Frz Zie A: R 2

Klasse 10b

Abwesende Klassen: 7a

Abwesende Lehrer: Mü

Block Fach Lehrer Raum
I A: Frz B: Eng Ueb R 20
II Tec/HWi Stn/Leh TecK
III Sp Mih SH
IV      

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Bio Gro R 1
II Geo Els R 3
III Frz Ueb R 20
IV Sp Mih SH