Montag A

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I Spo Böl SH
II Tec/HWi Lan/Leh TecK
III Deu Sce R 17
IV Eth/Rel Böl/Fri R 13/14

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I Tec/HWi Lan/Leh TecK
II Mat Kle R 19
III Ges Böl R 15
IV Eth/Rel Küs/Fri R 13/14

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I Eng Sec R 19
II Ges Böl R 10
III Mat Lan R 10
IV Bio (2. HJ) Gro R 1

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I Geo Poe R 3
II Eng Sce R 17
III Deu Gre R 11
IV      

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Mit R 12
II Eng G/E Hör/Gre R 12/13
III Geo Poe R 3
IV Wir (1. HJ) Hör R 12

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Mus Sch R 14
II Eng G/E Hör/Gre R 12/13
III Deu Mit R 21
IV Geo Poe R 3

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I Rel Fri R 6
II Kun (1. HJ) Stn R 21
III Tec/HWi Stn/Leh TecK
IV Spo Mih SH

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I Rel Fri R 6
II Mus (1. Hj) Sch R 14
III Spo Mih SH
IV Tec/HWi Stn/Leh TecK

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Ch E Gro R 1
II Mat G/E Arn/Mat R 7/8
III Ges Hör R 13
IV      

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Che E Gro R 1
II Mat G/E Arn/Mat R 7/8
III Eth Küs R 6
IV      

Klasse 10 a

Block Fach Lehrer Raum
I Eth/Rel Küs/Fri R 11/6
II Geo Els R 3
III Mat Kle/Arn/Mat R 19/7/8
IV Ast (1. HJ) Kle R 19

Klasse 10 b

Block Fach Lehrer Raum
I Eth/Rel Küs/Fri R 11/6
II Bio Hal R 1
III Mat Kle/Arn/Mat R 19/7/8
IV Ast (2. HJ) Kle R 19

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Mat Arn R 7
II Eth Küs R 20
III Che Hal R 1
IV      

Dienstag A

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I Bio Gro R 1
II Mat Kle R 12
III Mat Kle R 17
IV Met (1. HJ) Hör R 15

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Gre R 15
II Eng Gre R 15
III Franz Zie R 12
IV Met (2. HJ) Hör R 15

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I Tec/HWi Lan/Leh TecK
II Spo Mih SH
III Deu Gre R 10
IV      

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I Spo Mih SH
II Tec/HWi Lan/Leh TecK
III Mat Doe R 11
IV Eth Poe R 11

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I Ma G/E Doe/Mat R 21/8
II Che (1. HJ) Doe R 1
III Tec/HWi Stn/Leh TecK
IV Spo Mih SH

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Ma G/E Doe/Mat R 21/R 8
II Bio (1. HJ) Gro R 11
III Spo Mih SH
IV Tec/HWi Stn/Leh TecK

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I Geo Poe R 11
II Eng G/E Ueb/Sce R 6/17
III Deu Sch R 14
IV Che (1. HJ) Doe R 1

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Sch R 14
II Eng G/E Ueb/Sce R 6/17
III Phy Mat R 19
IV Che (2. HJ) Doe R 1

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Hör/Sce R 13/17
II Eth Küs R 13
III Bio Gro R 1
IV Frz Zie R 13

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Hör/Sce R 13/17
II Wir (1. HJ) Hör R 3
III Ges Wei R 20
IV Frz Zie R 13

Klasse 10 a

Block Fach Lehrer Raum
I Ges Els R 3
II Deu Ste R 2
III Eng Ueb R 2
IV Kun (1. HJ) Ste R 21

Klasse 10 b

Block Fach Lehrer Raum
I Eng Ueb R 6
II Deu Sch R 14
III Geo Els R 3
IV Mus (1. HJ) Sch R 14

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Wei R 20
II Phy Mat R 19
III Kun Ste R 21
IV Eng Ueb R 20

Mittwoch A

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I Eng Sce R 17
II Kun (1. HJ) Stn R 21
III Frz Zie R 13
IV      

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I Kun (1. HJ) Stn R 21
II Mat Kle R 19
III Geo Els R 3
IV      

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I Mus (1. HJ) Sch R 14
II Deu Gre R 17
III Mat Lan R 10
IV Eng Sce R 17

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I Phy Lan R 19
II Mus (1. HJ) Sch R 14
III Mat Doe R 11
IV Ges Poe R 10

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I Frz Zie R 12
II Mat G/E Doe/mat R 12/8
III Eng G/E Hör /Gre R 12/17
IV ANw Lan R 19

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Mit R 2
II Mat G/E Doe/Mat R 12/8
III Eng G/E Hör/Gre R 12/17
IV ANw Lan R 19

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I Mat G/E Doe/Mat R 6/8
II Eth Küs R 11
III Deu Sch R 14
IV Frz/ANw Zie/Lan R 15/19

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I Mat G/E Doe/Mat R 6/8
II Bio Gro R 1
III Eth Küs R 6
IV Frz/ANw Ueb/Lan R 6/19

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Wir (1. HJ) Hör R 15
II Deu G/E Mit/Wei R 13/20
III Geo Poe R 2
IV Kun (1. HJ) Stn R 21

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Geo Poe R 11
II Deu E/G Mit/Wei R 13/21
III Bio Gro R 1
IV Mus (1. HJ) Sch R 14

Klasse 10 a

Block Fach Lehrer Raum
I Bio Gro R 1
II Frz/MoMe Zie/Lan R 2/9
III Mat Kle/Arn/Mat R 19/7/8
IV EngPV Gre R 3

Klasse 10 b

Block Fach Lehrer Raum
I Ges Els R 3
II Frz/MoMe Ueb/Lan R 6/9
III Mat Kle/Arn/Mat R 19/7/8
IV EngPV Gre R 3

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Ges Wei R 20
II Mat Arn R 17
III Frz Ueb R 20
IV      

Donnerstag A

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I Spo Böl SH
II Ges Böl R 13
III Deu Sce R 17
IV      

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I Eng Gre R 17
II Deu Gre R 15
III Bio Gro R 2
IV      

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I Eth Küs R 10
II Spo Mih SH
III Frz Zie R 10
IV Rel Spi R 10

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I Bio (1. HJ) Gro R 11
II Eng Sce R 17
III Deu Gre R 11
IV Rel Spi R 10

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Mit R 12
II Ges Mit R 12
III Eth/Rel Küs/Spi R 21/15
IV Frz Zie R 12

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Frz Zie R 21
II Phy Mat R 8
III Eth/Rel Küs/Spi R 21/15
IV      

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Ueb/Sce R 6/14
II Bio Gro R 1
III Wir (1. HJ) Hör R 13
IV      

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Ueb/Sce R 6/14
II Geo Els R 3
III Deu Sch R 14
IV      

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Mat G/E Arn/Mat R 7/8
II Phy G/E Lan/Kle R 11/19
III Tec/HWi Stn/Leh TecK
IV Spo Mih SH

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Mat G/E Arn/Mat R 7/8
II Phy G/E Lan/Kle R 11/19
III Spo Mih SH
IV Tec/HWi Stn/Leh TecK

Klasse 10 a

Block Fach Lehrer Raum
I Phy Kle R 19
II Wir (1. HJ) Hör R 2
III Che Hal R 1
IV Eng Ueb R 2

Klasse 10 b

Block Fach Lehrer Raum
I Che Hal R 1
II Deu Sch R 14
III Phy Kle R 19
IV Wir (1. HJ) Hör R 3

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Soz Leh R 20
II Deu Wei R 20
III Eng Ueb R 20
IV      

Freitag A

Klasse 5a

Block Fach Lehrer Raum
I Geo Poe R 3
II Eng Sce R 17
III Mat Kle R 19
IV      

Klasse 5b

Block Fach Lehrer Raum
I Spo Mih SH
II Eng Gre R 15
III Deu Gre R 15
IV      

Klasse 6a

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Gre R 10
II Phy Lan R 10
III Geo Poe R 3
IV      

Klasse 6b

Block Fach Lehrer Raum
I Mat Doe R 11
II Frz Zie R 11
III Eng Sce R 17
IV      

Klasse 7a

Block Fach Lehrer Raum
I Deu Mit R 12
II Phy Kle R 19
III Kun (1. HJ) Stn R 21
IV      

Klasse 7b

Block Fach Lehrer Raum
I Frz Zie R 21
II Ges Böl R 21
III Deu Mit R 10
IV Wir (2. HJ) Hör R 21

Klasse 8a

Block Fach Lehrer Raum
I Phy Kle R 19
II Mat G/E Doe/Mat R 6/8
III Ges Böl R 11
IV      

Klasse 8b

Block Fach Lehrer Raum
I Ges Böl R 6
II Mat G/E Doe/Mat R 6/8
III Wir (1. HJ) Hör R 6
IV      

Klasse 9a

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Hör/Sce R 13/17
II Deu G/E Mit/Wei R 13/20
III Frz/MoMe Zie/Lan R 13/9
IV Che G Doe R 1

Klasse 9b

Block Fach Lehrer Raum
I Eng G/E Hör/Sce R 13/17
II Deu G/E Mit/Wei R 13/20
III Frz/MoMe Zie/Lan R 13/9
IV Che G Doe R 1

Klasse 10 a

Block Fach Lehrer Raum
I Tec/HWi Stn/Leh TecK
II Spo Mih SH
III Deu Ste R 2
IV Frz Zie R 2

Klasse 10 b

Block Fach Lehrer Raum
I Frz Ueb R 20
II Tec/HWi Stn/Leh TecK
III Spo Mih SH
IV      

Klasse 11

Block Fach Lehrer Raum
I Bio Gro R 1
II Geo Els R 3
III Frz Ueb R 20
IV Spo Mih SH